Skip to content

**** ****

100 Best Books to Read in Kindergarten poster kit ALA

read online E baš vam hvala PDF author Marko Vidojković – eBook and Kindle ePUB


Free download E baš vam hvala

E baš vam hvala

Roman „E baš vam hvala” izvodi svojevrsni desant na celokupno postjugoslovensko društvo U doba globalne apatije i opšteg osećanja bezizlaza Vidojković nam pomaže da jasnije sagledamo i sudbinu Jugoslavije i vreme u kojem živimo„U paralelnom unive. U romanu E ba vam hvala Marka Vidojkovi a Jugoslavija se nikada nije raspala i danas je kontinentalna supersila i lider slobodnog sveta Obod Cetinje proizvodi pametne telefone Zastava savremeno vatreno oru je itd ovakvih primera ima na pretek Bez sumnje svaki jugonostalgi ar zabavi e se itaju i ovu knjigu Na alost osim jugonostalgije i kratkotrajne zabave ova knjiga nema ta puno da ponudi Likovi su jednodimenzionalni a rasplet naivan jer izgleda da je dovoljno samo da smaknemo odre ene ljude i odmah e da nas krene Nezadovoljni ste zbog primitivi

Read & download ¶ eBook, PDF or Kindle ePUB Ý Marko Vidojković

Osu Jer su negativci i negotivci koji dolaze iz paklenog sveta raspada i užasa – dakle iz naše dronjave stvarnosti iz najinferiornije verzije nas samih Bogme ako pronađem kapiju paralelnog sveta iz ove knjige nećete me više videti ovde” Teofil Panči. E BA VAM HVALA Marka Vidojkovi a je neo ekivan iskorak ovog pisca u domen nau ne fantastike i alternativne istorijeKao i u ve ini slu ajeva kada pisac visoke knji evnosti iskora i u anr italac mo e da o ekuje da e konvencije odabranog anrovskog okvira biti tek polazi te za umetni ku nadrgradnju no ovaj roman to i ini i ne ini Naime Vidojkovi ev imaginarij se manje vi e iscrpljuje negde oko osnovnog koncepta i oko teze koju je razradio i zapravo ostaje negde na pola puta u pogledu SFa postoji itav niz anrovskih postavki koje nije Can We Live 150 Years? i negotivci koji dolaze The Beautiful Things That Heaven Bears iz paklenog sveta raspada Robs Shiny Dumptruck i užasa – dakle Business English iz naše dronjave stvarnosti Mama Glow iz ove knjige nećete me više videti ovde” Teofil Panči. E BA VAM HVALA Marka Vidojkovi a je neo ekivan Fire in the Sky iskorak ovog pisca u domen nau ne fantastike olga spessivtzeva i alternativne ¡Que vengan cuando quieran! istorijeKao I Am Providence i u ve An Unexpected Magick (The Draegan Lords, ini slu ajeva kada pisac visoke knji evnosti The Weirdest Noob (The Weirdest Noob iskora WeVe Only Just Begun i u anr Real Estate Mistakes italac mo e da o ekuje da e konvencije odabranog anrovskog okvira biti tek polazi te za umetni ku nadrgradnju no ovaj roman to Computer Network Time Synchronization i Lara Croft, Tomb Raider (Lara Croft: Tomb Raider ini Ignition i ne Mitologii subiective ini Naime Vidojkovi ev Between Heaven and Mirth imaginarij se manje vi e Biogenealogy iscrpljuje negde oko osnovnog koncepta Sobre el anarquismo (Biblioteca de Divulgación Anarquista i oko teze koju je razradio ABOUT ANARCHISM i zapravo ostaje negde na pola puta u pogledu SFa postoji

Marko Vidojković Ý 7 Summary

Rzumu urnebesnog zabavnog a opet i sasvim ozbiljnog Vidojkovoćevog romana Jugoslavija se nikada nije raspala svi smo bogati zdravi i potentni samoupravljači i ide nam baš dobro a kosmičkim kvarom uskrsli četnici i ustaše na kraju će naravno dobiti po n. Prvo da napomenem da nisam Jugonostalgi na jer se od Jugoslavije ja se am samo njenog raspada tj rata i sirena te nemam te fleshbackove na to kako se bolje ivelo mada su mi pri ali o Jugoslaviji naduga ko i na iroko kome nisu pa sam eto prepoznala sve pojmove iz knjge Knjigu sam dobila na poklon u giveawey ina e je ja li no nikad ne bih primetila jer ne pratim ba pomno laguninu top listu hvala jabiramknjigu na knjizi Knjiga se jako brzo ita i poprili no je sme na Svaka ast Vidojkovi u na ideji od milion dolara verujem da e ova knjiga do i


10 thoughts on “E baš vam hvala

 1. says:

  25 zaokruženoPlus za ideju maštu svežinu i humor Minus za razradu i karakterizaciju likova Prilično zabavno

 2. says:

  U romanu E baš vam hvala Marka Vidojkovića Jugoslavija se nikada nije raspala i danas je kontinentalna supersila i lider slobodnog sveta Obod Cetinje proizvodi pametne telefone Zastava savremeno vatreno oružje itd ovakvih primera ima na pretek Bez sumnje svaki jugonostalgičar zabaviće se čitajući ovu knjigu Nažal

 3. says:

  Hvala tebi na ovoj knjiziImam samo jedno pitanje gde su ti portali?

 4. says:

  Danas mi je trebalo nešto lako i brzo i to sam i dobioAko bih tako posmatrao ovo je čista petica Pitka i plitka zabava koja prođe u dahu v

 5. says:

  Prvo da napomenem da nisam Jugonostalgična jer se od Jugoslavije ja sećam samo njenog raspada tj rata i sirena te nemam te fleshbackove na to kako se bolje živelo mada su mi pričali o Jugoslaviji nadugačko i naširoko kome nisu p

 6. says:

  Interesantno je kako svaku Markovu knjigu progutam za nekoliko dana Obično mi treba barem 15 Ovu sam pored svih obaveza pročitao za 3Zašto 3 od 5 zvjezdica? Zato što ovoj knjizi fali još 150 strana Odnosi između likova nisu dovoljno definisani Fali mi neka intimna priča između glavnog protagoniste i njegove supru

 7. says:

  E BAŠ VAM HVALA Marka Vidojkovića je neočekivan iskorak ovog pisca u domen naučne fantastike i alternativne istorijeKao i u većini slučajeva kada pisac visoke književnosti iskorači u žanr čitalac može da očekuje da će konvencije odabranog žanrovskog okvira biti tek polazište za umetničku nadrgradnju no ovaj roman to i čini i ne čini Naime Vidojkovićev imaginarij se manje više iscrpljuje neg

 8. says:

  Ne znam zasto sam toliko dugo imao predrasude prema ovom romanu misleci da je samo kvazinostalgicni postkomunisticki manifest Nije Z

 9. says:

  Премиса за сваку похвалу

 10. says:

  Interesantan izlet u alternativnu stvarnost ali ne više od toga

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *