Skip to content

**** ****

100 Best Books to Read in Kindergarten poster kit ALA

[Zemlja vukova Download] Pdf By Krešimir Čorak – talklobby.co.uk

Krešimir Čorak ☆ 9 Read & download

Psjedati njihov samostanKrešimir Čorak već je u ranijim kratkim pričama dokazao vješto baratanje hrvatskim jezikom i spada u pisce širokog fonda riječi Svojim arhaičnim jezičnim pristupom stvara atmosferu realnosti srednjeg vijeka na području Like turobnosti ondašnjeg života okovanog praznovjerjem poganstvom atavističkim interpretacijama religioznog čovjeka tog doba U okruženju surove prirode grubih i odvažnih ljudi pojavljuju se i vitezovi Templari koji su zaista u to vrijeme i boravili i ostavili još uvijek vidljive tragove svog postojanja i utjecaja Autor radnju povezuje s mjestima na kojima su Templari u Hrvatskoj djelovali kao što su Senj i Vrana na kojima se slavio uzvik „Non nobis Domine non nobis sed nomini tuo da gloriam“ Ipak ovo nije priča. Dobar roman Nije od onih koji vas zakuca i ne ispustate ga iz ruku ali je ok Na tren mozda predug u nekim dijelovima Mada ima elemenata mistike i horora nekako mi atmosfera ne pobudi strah u citaocu Stil pisanja odlican Preporuka

Free read Zemlja vukova

Zemlja vukova

O avanturama Templara ovo je djelo o unutarnjem sukobu umornog ratnika koji je u svojim pohodima iskusio suštinu ljudskog zla a sada se suočava s nečim još strašnijim Čorak između redova govori o nama danas i o nekima od nas sutra; provlači ideje konačnog suda i katarze pojedinca u vremenima kada je vjera jedino što nas još može činiti čovječnima Ipak i ljudskost je kvarljiva pa je cijeli roman metafora čovjekova putovanja ka istini i pokušaj da se uobliči sve izraženije gorko stanje društva u kojem živimo Možda ćemo naći odgovore na neka pitanja možda ćemo naći previše pitanja no jedno je sigurno ono što ćemo sresti u snijegom okovanim brdima Like bit će zrcalo naše podsvijesti Krešimir nas spušta u samo središte tamnog srca Zemlje vukova. Templarski red je oduvijek bio zanimljiva tema za pisanje Historija Reda i legende vezane za njih pravo su vrelo inspiracije i pri e le e u njima ekaju i pravog autora da ih izvu e i stavi na papir Ako je taj autor diplomirani histori ar k tome jo i vje t pisac itatelji bivaju nagra eni dobrim romanom ba kao u slu aju Kre imira orka i njegove Zemlje vukova koja bi se mogla opisati kao knji evna mje avina Pse ih vojnika Neila Marshalla i Crne smrti Christophera Smitha smje tena u snijegom zametene planine Like 13 stolje a Historijska gra a i posve enost detaljima je za svaku pohvalu po emu se vidi strast ka historijskog gra i ali ponekad je bespotrebna jer ne pridaje ba nekog zna aja radnji a po to nije rije o historijskom romanu poput serijala o Arnu ili sli nom na trenutke uspori radnju Atmosferi nost i stil su uvjerljivo najja e oru je Zemlje vukova zbog ega se povremeno stje e dojam da nam se pred o ima odvija film u re iji ba spomenutog Marshalla Sam stil je prilago en materiji i kliziHugrin glavni lik biv i vitez templar koji se prilikom povratka iz pohoda u Outremeru ku i u Akvitaniji ima svoj teret koji postepeno izranja na povr inu njegove psihe dok se oko samostana spu ta tama i bezna e i daje dovoljno te ine jednom glavnom liku Grima njegov suputnik tako er ima dovoljno mesa na kostima da bude uvjerljiv likZamjerke romanu su upu ene na ra un odre enih stvari koje e prilikom itanja upasti u o i rijetkima pa nisu ni vrijedne spomena ovdje mada sam uvjeren da bi roman bio za nijansu bolji da se obratila pa nja na njih Ovako bih rekao da je poput Michaela Crichtona sve mane mu zanemari zbog avanture kroz koju te proveo s tim da je orak daleko bolji autor od Crichtona Sve u svemu guilty pleasure to bi rekli na Zapadu

Characters ò E-book, or Kindle E-pub ☆ Krešimir Čorak

Planine Like Hrvatska 1219 godina Na povratku iz križarskog rata u rodnu Akvitaniju vitez templar Hugrin od Palliana odsjeda u samostanu svetog Stjepana u Lici Visoko u planini i mećavama izoliran od ostatka svijeta u samostanu životari tek nekolicina ostarjelih izgladnjelih i pomalo tajanstvenih benediktinaca Već prve noći Hugrin svjedoči misterioznom ubojstvu jednog od redovnikaDok ostali opati nedjelo pripisuju demonskom djelovanju događaji u templaru prizivaju mučna sjećanja iz Svete Zemlje Nakon čitavog niza neobjašnjivih ubojstava netom pridošli Hugrin teško ranjeni benediktinac Lucijan i samostanski prior Martin ubrzo shvaćaju kako im preostaje grčevita borba na život i smrt protiv gladi bolesti i – povrh svega – ataviziranih bića koji počinju o. Zemlja vukova je roman prvijenac Kre imira orka autora koji je vjerojatno poznat publici iz regije zbog mnogobrojnih kratkih pri a koje rijetko razo araju Stoga ne udi da je i izlet u dulju formu bio jednako uspje an Tematski je to povijesna fikcija s elementima horora i fantastike Budu i da je i po struci povjesni ar bilo je za o ekivati da e se Kre o tu sna i Roman je pro et fusnotama i jasno je da je autor proveo podosta istra ivanja tijekom pisanja djelaRadnja je smije tena u Liku srednjeg vijeka to nije benediktinski samostan me u vrhovima Velebita Protagonisti su dvojica razo aranih kri ara Hugrin i Grima na povratku ku i koji imaju nesre u tamo preno iti iz potrebe Nakon to svjedo e smrti jednog redovnika Hugrin ostaje u samostanu a Grima se upu uje kroz snijeg i zimu u Senj s ciljem da dovedu istra itelja i namirnice za redovnike koji ina e ne e pre ivjeti nemilosrdnu studen Me utim ubojstvo je bilo samo po etak jer ubrzo e se na vrata svetog mjesta obru iti i ne to mnogo zlokobnijeU promociji knjige koju mo ete pogledati na online izdanju Marsonikona 2020 Kre o je spomenuo kako je koristio arhai an stil pisanja Ja bih mu dodijelio drugi pridjev rje it Kroz cijeli roman Kre o pokazuje iznimno bogat vokabular koji se mo e usporediti s majstorima tzv pulp ere u SAD u Lovercaft Robert E Howard Machen itd Osobno mi je to najljep i stilski izri aj u knji evnosti Sve ima svoje vrijeme i mjesto pa je tako i to ve inom postalo d mod Odnosno precvjetno za dana nju generalnu publiku koja preferira ogoljeniji utlitiraniji stil pisanja Svakom svome Ali uistinu esto sam imao dojam da itam prijevod neke izgubljene weird fiction pri e iz 1930 ih I ve sam bio pre ao polovicu romana kad sam za alio to nisam bilje io rije i u neku bilje nicu da ih kasnije mogu i ja posuditi u svojim pri ama Pisanje me dakle odu eviloDruga zamka koju je Kre o izbjegao je brzanje Tempo je ba pogo en Ne leti se iz scene u scenu a likovima se daje vremena i mjesta da reagiraju na doga aje koji se pred njima odvijaju Oni zapa aju promi ljaju i djeluju u skladu sa svojim naho enjima I ono najbitnije Kre o itatelju prikazuje i njihovu unutarnju motivaciju Meni osobno ne bi smetalo ni da su se neke scene jo i vi e rastegle pogotovo napeti dio u samostanu prije nego to je izbila frka i strka da se ubacilo jo i vi e opisa Ali shva am da bi tada roman za ao u podru je gdje bi vjerojatno odbio ve inu itatelja kojima to nije ir Ovako prona ena je zlatna sredina i tu nemam to zamjeritiLikovi su vje to prezentirani Bilo je tu mjesta za jo pone to razrade karaktera Falilo je mo da ne to side uestova sporednih misija kroz kojih upoznajemo detalje ne ije li nosti ili mo da neke specifi ne osobine koje lika krase ili nagr uju I protagnisti se na nekim mjestima ponavljaju u svojim razmi ljanjima Ali opet su to cjepidla enja injenica je da su likovi odra eni sasvim korektno i dovoljno slojevito da ih upamtiteJedinu pravu zamjerku na roman mogu ponuditi u vidu antagonista kojeg ne u imenovati zbog spojlera Naime on se otkrije u jednom od posljednjih poglavlja iako se i prije dalo naslutiti tko je zatim objasni svoje postupke u sljede em i onda nestane Samo obja njenje i motivacija su mu podosta tanke mo da i malo klimave u odnosu na ostatak romana Jo jedno ili dva poglavlja ovdje bi svakako bila dobrodo la Ovako zavr etak cijele sage je donekle antiklimakti an iako sadr ajno primjeren Nisam bio razo aran u pravom smislu rije i ali me ostavio suzdr anijim nego to sam pri eljkivao To je glavni razlog za to sam i skinuo jednu zvjezdicu od kona ne ocjeneNa kraju mogu re i da je Zemlja vukova apsolutna pobjeda Brzo se ita napeto je lijepo napisano i realiziranoU ovakvim slu ajevima mo emo zahvaliti incijativi poput Alienus izdav tva koja je dio Marsonica u ijoj je nakladi roman objavljen Za one koji nisu upoznati Alienus je neproftino izdava tvo gdje prodaja jednog romana financira izdavanje sljede eg i tako redom Svatko tko je napisao roman mo e poslati rukopis uredni tvu na evaluaciju Jer bez Alienusa pitanje je bi li Zemlja vukova ikad ugledala svjetlo dana Bravo za Alienus i bravo za Kre u On the Bus (Sibling Lust, povratku iz križarskog rata u rodnu Akvitaniju vitez templar Hugrin od Palliana odsjeda u samostanu svetog Stjepana u Lici Visoko u A Cord of Three Strands planini i mećavama izoliran od ostatka svijeta u samostanu životari tek nekolicina ostarjelih izgladnjelih i Introduction to Digital Literacy pomalo tajanstvenih benediktinaca Već Memes prve noći Hugrin svjedoči misterioznom ubojstvu jednog od redovnikaDok ostali opati nedjelo Sport Skill Instruction for Coaches pripisuju demonskom djelovanju događaji u templaru Days Like This prizivaju mučna sjećanja iz Svete Zemlje Nakon čitavog niza neobjašnjivih ubojstava netom キングダム 3 [Kingdom 3] pridošli Hugrin teško ranjeni benediktinac Lucijan i samostanski Formosa Betrayed prior Martin ubrzo shvaćaju kako im Her Mothers Daughter preostaje grčevita borba na život i smrt God, Creation, and Tools for Life (Journey of the Soul, protiv gladi bolesti i – تحشیه بر دیوار خانگی - شعر بلند povrh svega – ataviziranih bića koji Twin Passions počinju o. Zemlja vukova je roman Blood Brothers prvijenac Kre imira orka autora koji je vjerojatno Is America Falling Off the Flat Earth? poznat Saints Who Raised the Dead publici iz regije zbog mnogobrojnih kratkih Her Unexpected Love pri a koje rijetko razo araju Stoga ne udi da je i izlet u dulju formu bio jednako uspje an Tematski je to The Guys povijesna fikcija s elementima horora i fantastike Budu i da je i J.Lo po struci In the Australian Billionaires Arms povjesni ar bilo je za o ekivati da e se Kre o tu sna i Roman je Go-Go Sadisto (Agent 0008, pro et fusnotama i jasno je da je autor Hockey Hall of Fame MVP Trophies & Winners proveo Cooking For American Homemakers podosta istra ivanja tijekom Super Powereds pisanja djelaRadnja je smije tena u Liku srednjeg vijeka to nije benediktinski samostan me u vrhovima Velebita Protagonisti su dvojica razo aranih kri ara Hugrin i Grima na Now Be Fearless (2016, povratku ku i koji imaju nesre u tamo The Riggle Twins preno iti iz Spice I Am potrebe Nakon to svjedo e smrti jednog redovnika Hugrin ostaje u samostanu a Grima se upu uje kroz snijeg i zimu u Senj s ciljem da dovedu istra itelja i namirnice za redovnike koji ina e ne e The Last Mission Volume 1 pre ivjeti nemilosrdnu studen Me utim ubojstvo je bilo samo Perfect Inventions=Perfect World po etak jer ubrzo e se na vrata svetog mjesta obru iti i ne to mnogo zlokobnijeU Learning to Be Happy promociji knjige koju mo ete アカメが斬る!零 10 [Akame ga Kiru! Zero 10] (Akame ga Kill! Zero, pogledati na online izdanju Marsonikona 2020 Kre o je spomenuo kako je koristio arhai an stil Out of Reach But in Sight pisanja Ja bih mu dodijelio drugi Self Treatments Including the Radiant I Am pridjev rje it Kroz cijeli roman Kre o The Babysitter is a Good Girl for Daddy pokazuje iznimno bogat vokabular koji se mo e usporediti s majstorima tzv Tomarts price guide to character & promotional glasses pulp ere u SAD u Lovercaft Robert E Howard Machen itd Osobno mi je to najljep i stilski izri aj u knji evnosti Sve ima svoje vrijeme i mjesto My Son, The Double Agent pa je tako i to ve inom The Early Cases of Akechi Kogoro postalo d mod Odnosno The Final Compliance of Sixty-Three Fourteen precvjetno za dana nju generalnu aidan brophilius publiku koja The Treasures of Biel-Tanigh preferira ogoljeniji utlitiraniji stil Texas Childrens Hospital Pediatric Nutrition Reference Guide 10th Edition pisanja Svakom svome Ali uistinu esto sam imao dojam da itam The Trouble with Men pre ao ¿Quién me ha robado el mes de abril? polovicu romana kad sam za alio to nisam bilje io rije i u neku bilje nicu da ih kasnije mogu i ja A Political Chronology of the Americas posuditi u svojim Double Coverage (Love and Sports, pri ama Pisanje me dakle odu eviloDruga zamka koju je Kre o izbjegao je brzanje Tempo je ba Evening Crowd at Kirmsers pogo en Ne leti se iz scene u scenu a likovima se daje vremena i mjesta da reagiraju na doga aje koji se White Dragon Two pred njima odvijaju Oni zapa aju Otherlife Dreams (Otherlife, 1) promi ljaju i djeluju u skladu sa svojim naho enjima I ono najbitnije Kre o itatelju Küsse im Schnee (Die drei !!!, prikazuje i njihovu unutarnju motivaciju Meni osobno ne bi smetalo ni da su se neke scene jo i vi e rastegle A Collection of Uzbek Short Stories pogotovo napeti dio u samostanu The Uninvited prije nego to je izbila frka i strka da se ubacilo jo i vi e opisa Ali shva am da bi tada roman za ao u The City of Folding Faces podru je gdje bi vjerojatno odbio ve inu itatelja kojima to nije ir Ovako Southern Folk, Plain & Fancy prona ena je zlatna sredina i tu nemam to zamjeritiLikovi su vje to Billy the Friendly Blue Bird pone to razrade karaktera Falilo je mo da ne to side uestova sporednih misija kroz kojih upoznajemo detalje ne ije li nosti ili mo da neke specifi ne osobine koje lika krase ili nagr uju I Dear World pravu zamjerku na roman mogu Flirting with Boys posljednjih Zen Combat poglavlja iako se i Taken by the Dragon prije dalo naslutiti tko je zatim objasni svoje Summer of the Weeping Rain postupke u sljede em i onda nestane Samo obja njenje i motivacija su mu More Sheep, More Grass, More Money podosta tanke mo da i malo klimave u odnosu na ostatak romana Jo jedno ili dva Clicking poglavlja ovdje bi svakako bila dobrodo la Ovako zavr etak cijele sage je donekle antiklimakti an iako sadr ajno Can The Orthodox Presbyterian Church Be Saved? primjeren Nisam bio razo aran u The Wiley-Blackwell Companion to Zoroastrianism Wiley-Blackwell Companions to Religion pravom smislu rije i ali me ostavio suzdr anijim nego to sam The Eight Sailing/Mountain Exploration Books pri eljkivao To je glavni razlog za to sam i skinuo jednu zvjezdicu od kona ne ocjeneNa kraju mogu re i da je Zemlja vukova apsolutna Queenie pobjeda Brzo se ita napeto je lijepo napisano i realiziranoU ovakvim slu ajevima mo emo zahvaliti incijativi Foucault and the Writing of History poput Alienus izdav tva koja je dio Marsonica u ijoj je nakladi roman objavljen Za one koji nisu upoznati Alienus je neproftino izdava tvo gdje Le crime d'aimer : Les enfants du STO prodaja jednog romana financira izdavanje sljede eg i tako redom Svatko tko je napisao roman mo e Draekora (The Medoran Chronicles, poslati rukopis uredni tvu na evaluaciju Jer bez Alienusa Sexsational pitanje je bi li Zemlja vukova ikad ugledala svjetlo dana Bravo za Alienus i bravo za Kre u


7 thoughts on “Zemlja vukova

 1. says:

  Spoj Ime ruže i The Thinga u Lici Odličan primjer kako neko povijesno razdoblje može biti jednako fantastično kao i bilo koji svijet proizašao iz glave pisaca Svijet koji Čorak opisuje u knjizi je za mene u 2020 toliko fantastičan da je teško povjerovati da je realno udaljen geografski 2 3 sata vožnje Stvarno je bilo osvježenje pročitati fantasy čija se radnja odvija u Hrvatskoj Također način na koji nas Čorak uvod

 2. says:

  Zemlja vukova je roman prvijenac Krešimira Čorka autora koji je vjerojatno poznat publici iz regije zbog mnogobrojnih kratkih priča koje rijetko razočaraju Stoga ne čudi da je i izlet u dulju formu bio jednako uspješan Tematski je to povijesna fikcija s elementima horora i fantastike Budući da je i po struci povjesničar bilo

 3. says:

  Stil pisanja ovog romana nenadmašan je Kao da čitate najljepšu poeziju koja ne opterećuje Tim stilom ispisan je SF roman Radnja smještena u Liku u jedan samostan nakon Križarskih ratova s dosta povijesno utemeljenjih činjenica malo poznate povijesti Autor ovu mješavinu povijesnog romana i fantastike s elementima horora ob

 4. says:

  Dobar roman Nije od onih koji vas zakuca i ne ispustate ga iz ruku ali je ok Na tren mozda predug u nekim dijelovima Mada ima elemenata mistike i horora nekako mi atmosfera ne pobudi strah u citaocu Stil pisanja odlican Preporuka

 5. says:

  Templarski red je oduvijek bio zanimljiva tema za pisanje Historija Reda i legende vezane za njih pravo su vrelo inspiracije i priče leže u njima čekajući pravog autora da ih izvuče i stavi na papir Ako je taj autor diplomirani historičar k tome još i vješt pisac čitatelji bivaju nagrađeni dobrim romanom baš kao u slučaju Krešimira Čorka i njegove „Zemlje vukova“ koja bi se mogla opisati kao

 6. says:

  Ovaj roman je bio onako čisti gušt Jezično pogotovo Najtoplija preporuka 🍀✍🏻📜🕯

 7. says:

  35 starsA dobra laž je odlična laž kad i drugi lažu za tebe moj viteže od HramaSpoj povijesti fantastike horora mistike kršćanstva poganstvaima tu svegaOpako dobar stil pisanja romanu daje dimenziju više Majstorsko baratanje arhaizmima govora vjerodostojni opisi vremena mjesta ljudisve do lirskih opisa dostojnih poezije U SF romanu Čorak očito odlično vlada povijesnim razdobljem i predstavlja ga čitateljima na prihvatljiv na

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *