Skip to content

**** ****

100 Best Books to Read in Kindergarten poster kit ALA

[PDF] Ličnost metodi i modeli Author Snežana Smederevac – Book, DOC or Kindle free

Snežana Smederevac ¹ 8 READ & DOWNLOAD

Inosima u oblasti psihologije ličnosti Ova monografija se značajno razlikuje od klasičnih udžbenika iz psihologije ličnosti pre svega.

READ & DOWNLOAD Ličnost metodi i modeli

Ličnost metodi i modeli

Knjiga predstavlja pokušaj da se pre svega studenti ali i šira čitalačka publika upoznaju sa empirijsko metodološkim i teorijskim dopr.

SUMMARY Þ eBook, ePUB or Kindle PDF ¹ Snežana Smederevac

Po tome što je osavremenjena prikazane teorije su praćene najaktuelnijim diskusijama kao i najnovijim istraživanjima iz dotične oblasti.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *