Skip to content

**** ****

100 Best Books to Read in Kindergarten poster kit ALA

Konjanik (Kindle ePUB / Pdf) ↠ Ivan Aralica – PDF, DOC & Kindle eBook free4 thoughts on “Konjanik

 1. says:

  Ma šta mislili o njemu i njegovim politički obojenim alegorijama svi se moramo složiti da je Aralica jako dobar prozaist Izašao 1971 u vrijeme Araličine “političke tišine” Konjanik je dobar roman ali je iz nekog razloga prije ekranizacije 2003 godine bio malo poznatRadnja ovog romana smještenog u historijski kontekst odvija se u morlačkim krajevima na granici između Mletaka i Turaka gdje je su

 2. says:

  Aralicu jako volim on mi je jedan od najdražih hrvatskih živućih pisaca a možda i najdraži Konjanik je povijesni roman a ako se itko dokazao u tom žanru onda je to Aralica Knjiga je drugačija od filma ali

 3. says:

  Ok je Volim povihesne romane Ovaj je ok

 4. says:

  the book starts promisingly especially because of its setting But the plot turns loose in the last part of the novel when the characters just become pawns in Aralica's greater allegory and they stop acting like real people

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Read ´ PDF, eBook or Kindle ePUB free Æ Ivan Aralica

Oj granici između Mletaka i Turaka Revač iz turske službe bježi s LejlomPetar je prikazan kao neprilagođeni borac za tuđe granice i vlastite snove a naglasak je upravo na vlastitim snovima voljena Lejla kuća. Aralicu jako volim on mi je jedan od najdra ih hrvatskih ivu ih pisaca a mo da i najdra i Konjanik je povijesni roman a ako se itko dokazao u tom anru onda je to Aralica Knjiga je druga ija od filma ali na dobar na in u smislu da daje dublji udio u likove manje ima doga anja a vi e refleksije i promi ljanja Film je vi e dinami an a knjiga je poeti nija i vi e posve ena psiholo koj karakterizaciji likova Rijetko mi se jednako svidi i film i knjiga obi no prevagne jedno ili drugo U ovom slu aju mi se vi e svi a knjiga ali i film mi je dosta drag ak mi se svi a ta razli itost od knjige jer daje ne to novo otvara prostor novom tuma enju

characters Konjanik

Konjanik

Na osami stado ovaca miran život stočara Araličin je junak mitski borac za slobodu i mogućnost vlastita izbora te simbol otpora kolektivnoj agresijiPrema romanu je snimljen istoimeni film u režiji Branka Ivan. Ok je Volim povihesne romane Ovaj je ok

Read ´ PDF, eBook or Kindle ePUB free Æ Ivan Aralica

Ljubavna priča u mreži diplomatske operative i mehanizama političkog djelovanja velikih imperija na izdisajuPetar Revač je vojnički plaćenik Lejla je kći bega Kopčića U morlačkim krajevima na uvijek opasn. Ma ta mislili o njemu i njegovim politi ki obojenim alegorijama svi se moramo slo iti da je Aralica jako dobar prozaist Iza ao 1971 u vrijeme Arali ine politi ke ti ine Konjanik je dobar roman ali je iz nekog razloga prije ekranizacije 2003 godine bio malo poznatRadnja ovog romana smje tenog u historijski kontekst odvija se u morla kim krajevima na granici izme u Mletaka i Turaka gdje je su ivot iz dana u dan u novoj ku nji Glavni lik je Petar Reva turcima prebjegli mleta ki konjanik i pla enik Odbijanje mleta kog kneza da ga primi nazad u slu bu odre uje Rev evu dalju sudbinuAralica andri evski slikovito pi e o granici izme u dana nje Hrvatske i Bosne mjestu gdje se prepli u i su eljavaju razli ite religije i jednako nepredvidive naravi U ovom avanturisti ko ljubavnom romanu glavni likovi prebjeg Petar i turkinja Lejla neizbje no e nas podsjetiti na sve politi ke tragedije koje su zahvatale ove prostore Pojedinac je ovdje sitan i nebitan Ljubav od davnina na ovim prostorima biva osuje ena politikom Petrova i Lejlina fatalna gre ka je infantilna naivnost da njihova ljubav mo e nadvladati granice i Bogove Pogodit ete gdje sam se osjetio kriv da smo svi mi gurali toga ovjeka prema strati tu Mi s na im te njama za ratom za plijenom za teritorijem za trgovinom koristima koristima stoput koristima mi s te njom za mirom za predahom za ratom bez rata za podmuklo u za varkama mi kakvi jesmo izvr ioci dr avnih poslova sa sentimentalnom du om mi koji imamo ruke kolja a a golubinje srce i sjeni inu du u mi prokleti Pilati Uloga Pilata je najprljavija uloga koju odsada poznajem Oprati ruke ne uzbu ivati se izvr avati nare enja a ne sudjelovati u njima razumom i du om Po ovom romanu kao to rekoh snimljen je i istoimeni film koji je osvojio dvije Zlatne arene na Pulskom filmskom festivalu