Skip to content

**** ****

100 Best Books to Read in Kindergarten poster kit ALA

[Indigo By Tamara Kučan Books ] Free Read online as Ebook author Tamara Kučan

Tamara Kučan ´ 1 SUMMARY

Svet najdublje tame i zla opsesije i bola slabosti ljudske duše i snage samospoznaj. Ni ta br e nisam pro itao sino odnosno jutros je samo svanulo u 500 Jedino nisam siguran da li su krajevi pri e koje biramo na poslednje dve strane pre biografije

FREE READ Indigo By Tamara Kučan

Indigo By Tamara Kučan

Dobro došli na aukciju duša Vaš domaćin je đavoDaće vam sve što poželiteOduze. Jedna nesvakida nja pri a i sjajna knjiga Knjiga koja ne ostavlja prostora da je napustite ako vas povu e Budi tugu paranoju strahove i jezu Ma koliko da vam se pri a dopada ili ne i ma koliko da se ne mo ete postovetiti sa glavnim likovima prepozna ete se u nekim njihovim problemima tugama i najve im strahovima Autorkin stil mi se mnogo dopao Razlikuje se od svega to sam do sada pro itala Poigravala se sa dinamikom i tempom na jedan veoma neobi an na in za na e prostore svojstven samo veoma iskusnim piscima Ta no je znala ta eli da postigne kod itaoca Do aravala je tugu histeriju strah bunilo upravo kroz tempo i dinamiku veoma opipljivo Mo da nisam kompetentna da dajem neke dublje analize i sudim o delu na nekom vi em nivou ali ono to sam ja mogla da zapazim je da Tamara iako veoma mlad pisac mo e da se pohvali knji evnim stilom dostojnim velikih pisaca Osim toga teme njenih romana su veoma kakljive teme o kojima se malo zna i govori teme koje su u dru tvu u kom ivimo visedecenijski taboo a iza njenih pri a stoje veoma temeljna istra ivanja To je posebno za svaku pohvalu Potpuno mi je jasno za to je pobrala sve simpatije Udru enja knji evnika Srbije iji je ona najmla i lan a isto tako mi je jasno za to se u komercijalizovanim izdava kim ku ama nije prona la Ova njena knjiga je za svaku preporuku ali samo za one hrabre otvorenih shvatanja i za one manje gadljive itaoce koji su spremni da se suo e sa ogoljenom istinom i najlu om ma tom

READ î TALKLOBBY.CO.UK ´ Tamara Kučan

Ti sve što voliteUlaz je besplatanIzlaza nemaIndigo autorkin deveti roman vodi nas u. Se am se da sam nekada davno pro itao knjigu Kocka tre i roman Tamare Ku an kojim nisam bio odu evljen Naprotiv Knjiga je kripala na sve strane a mene je najvi e podse ala na Dnevnik jedne tinejd erke koji je objavljivan u Huperu ili sli ne dnevni ke zapise izvesne Tine koje je objavljivao Super Tin Zato sam prili no skepti no i sa velikom skepsom prionuo na itanje devetog romana ove autorke Moram priznati da me je Indigo veoma prijatno iznenadio Nisam mogao da poverujem da itam delo iste autorke koja je napisala roman Kocka Stilski i tehni ki Indigo je savr eno napisana knjiga Autorka na veoma znala ki na in koristi knji evne trikove da nas od samog po etka uvu e u radnju knjige i uspeva da nam odr i pa nju do samog krajaGlavna junakinja Sara ima sve to se po eleti mo e Prelepo seksi telo divnu porodicu koja je podr ava imu nog mu a pred kojim je karijera i mesto u dru tvu visokom postdiplomske studije fizike u Londonu mladost ludost iza sebe i budu nost koja obe ava Me utim njoj ne to nedostaje Njen suprug je obuzet poslom i karijerom sve vi e zapostavlja a ona utehu pronalazi u D onu tajanstvenom vlasniku salona za tetoviranje Dok je Sarin suprug u Njujorku ona sa D onom polako tetovira svoje telo u ivaju i u svakom ubodu igle Polako Sara po inje da se budi iz snova i uvi a da ni D on nije tako sladak kao to je zaljubljena devojka na po etku bajke mislila Pri a kada princeza otkine na bitangu ovaj put mo e imati tragi ne posledice i to ne samo po Saru ve i po sve ljude koji je okru ujuSavr eno napisana knjiga kojoj ja o igledno nisam ciljna grupa I zato mi je nakon itanja knjige Indigo jedino ao to Tamara Ku an ne pi e romane kakve ja volim da itam


9 thoughts on “Indigo By Tamara Kučan

 1. says:

  Jedna nesvakidašnja priča i sjajna knjiga Knjiga koja ne ostavlja prostora da je napustite ako vas povuče Budi tugu paranoju strahove i jezu Ma koliko da vam se priča dopada ili ne i ma koliko da se ne možete postovetiti sa glav

 2. says:

  Ako negdje postoji savršenstvo za mene je to ova knjiga Realna i magična Udara ravno u mozak knjiga koja se pamti knjiga kojoj se uvijek vračašGenijalna knjiga vrijedna svake potrošene minute na čitanje 💜💜💜

 3. says:

  Više o mom radu recenzijama preporukama i diskusijama o knjigama na mojoj FB stranici Knjiga za dušu JovanovićIndigo se može označiti kao nastavak Tamarinog najčitanijeg romana Peščani sat jer prati život iste glavne junakinj

 4. says:

  abadon abalam abraksas agiel alal balam balberit agios bafomet balzebub lamia leraje lilit lucifer glorius in luciferi imperator omnipotentsda li sam ispisala bajalicu za impotenciju ili ću se sutra probuditi ćelava nemam pojma? mozak mi je izgoreo oči ispalekakva priča Ojoš jedna sjebana alisa u zemlji čuda

 5. says:

  Sećam se da sam nekada davno pročitao knjigu „Kocka“ treći roman Tamare Kučan kojim nisam bio oduševljen Naprotiv Knjiga je škripala na sve strane a mene je najviše podsećala na „Dnevnik jedne tinejdžerke“ koji je objavljivan u Huperu ili slične dnevničke zapise izvesne Tine koje je objavljivao

 6. says:

  Jedini problem koji sam imala i ovdje i u prethodnoj knjizi je glavni lik Sara me iritira cijelo vrijemeto kako nju manipulisu kroz obje knjig

 7. says:

  Sad mi se već jako sviđa Tamarin fantastični stil pisanjaKnjiga mi je pomutila razum Mračno pomalo jezivo ali realnoPročitala sam je u jed

 8. says:

  Ništa brže nisam pročitao sinoć odnosno jutros je samo svanulo u 500 Jedino nisam siguran da li su krajevi priče koje biramo na poslednje dve strane pre biografije

 9. says:

  Ostala sam bez teksta i samo ću ovo reći Kakva knjiga

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *