Skip to content

**** ****

100 Best Books to Read in Kindergarten poster kit ALA

Nenad Gajić (Free Read) Bajka nad bajkama Senka u tami

Read Bajka nad bajkama Senka u tami

Zaista vrebaju užasne mračne sile iz neizmerne dubine vremena Velika saga u kojoj se prepliću zagonetke misterije borbe i iznenađujući obrti kroz fantastične događaje s neizvesnim ishodom u svetu koji nastanjuju zadivljujući i neustrašivi junaci velikog srca. Zanimljiva prica o neobicnoj druzini u cijem centru je slepa devojcica Senka Lepo prikazano epsko vreme junastva i hurskog carstva Svidja mi se kako su izgradjeni likovi sa svojim osobinama i manama i sa zadovoljstvom cu da procitam nastavak koji ce nadam se uskoro izaci

review Î PDF, eBook or Kindle ePUB free × Nenad Gajić

Bajka nad bajkama Senka u tami

Za gole živote probijaće se kroz živopisni svet mitskih bića i zaboravljenih gradova dok njihovim koracima kao da upravljaju drevni slovenski bogovi Jesu li junaci tek marionete mlade i zavodljive veštice vođene sopstvenim skrivenim motivima ili u pozadini svega. Ma tovito i dobro zami ljeno ali nekako lo e realizovano Neujedna enost pripovjeda kog jezika

Nenad Gajić × 5 Summary

Autor Slovenske mitologije Prema motivima bajki i pesama na kojima su odrastale generacijeNeobična družina okupljena nizom naizgled slučajnih događaja postepeno otkriva da nije sve onako kao što izgleda Slepa devojčica megdandžija čobanin i hromi lopov u trci. Spoilers ahead you ve been warned Ne znam odakle da po nem sa ovom knjigom Radnja je zanimljiva zamisao odli na stil jeziv a od izvr enja zamisli posebno to se ti e staja ih epiteta prebacivanja epske poezije u prozu i upravnog govora mi pripada muka Gaji na po etku govori o sedam godina provedenih u pisanju ove knjige Poveliki deo ovog vremena proveden je u prou avanju slovenske mitologije to se vidi i u knjizi i za to imam samo re i hvale To se mo e videti i po oceni koju sam dala upravo Slovenskoj mitologiji istog autora Postavljanje epske fantastike na na e podru je i uklju ivanje mitologije u nju je fenomenalna zamisao Ali ali ali imam ose aj da se Gaji nije toliko posetio drugom dominantnijem elementu svog romana to e re i narodnoj knji evnosti Ne znam da li je iko ovde toliki zalu enik za istu znam da su neki od vas sa mnom 2010 i 2011 slu ali ovaj predmet te se unapred izvinjavam to iznosim stvari koje ve znate ako ste ih zaboravili nema na emu Da krenem od stvari koja me je u vi e navrata naterala da ostavim knjigu i duvam u papirnu kesu pijem nimulid i nadam se boljem Ta stvar je skrnavljenje na eg epskog deseterca Verovatno ve ini italaca ovo ne smeta mo e biti da pravim frku oko malene stvari ali ovo je moj review Prvo u vreme radnje romana neodre eno ali svakako pre boja na Kosovu deseterac nije postojao ili se bar nije koristio Ve sam pisala o ovome u komentaru na O vukovima i senkama znam da se ponavljam ali nisam ja kriva to ljudi masovno nisu uli za bugar tice google that shit No to je donekle i razumljivo jer su desetera ke epske pesme mnogo bolje poznate da ne pri am o dostupnosti i popularnosti Stvar je u tome da su ljudi na eg govornog podru ja programirani da pamte uju razumeju govore iako nesvesno ba u desetercu Primer najpoznatija Andri eva dela Travni ka hronika Prokleta avlija i Na Drini uprija svakako Hajde da brojimo slogove i vo an dri na dri ni up ri ja i tako sva tri primera isto va i i za Me a Selimovi Dervi i smrt To je omogu ilo da se narodne pesme prenose s kolena na koleno da se pamte u ogromnom broju da ulaze u uvo iav taj d ez Gaji to razbija On namerno lomi ovaj stih bez povoda valjda modernizuju i izraz ne znam ta bi drugo moglo da bude a to i nije neki izgovor jer je govor junaka svejedno arhai an hello aorist my old friend Evo primera direkt iz knjige Sre emo se opet ludi arko Sre emo se a bolje da nismo Nisam li te lepo svetovao Gledaj arko da te tvoji putevi ne navedu ponovo na moje Vidim nisi poslu ao pa sad anji ta si posejao Da odradim malo versifikacije slogovi po re eni nim celinama idu ovako 10 10 10 21 8 10Ovo zbijanje i razbijanje me boli Ne radite mi ovo molim vas Ali ovo je jedan od primera a skoro svi junaci sem Vuka i Marene mo da i Senke im zinu rade potpuno istu stvar Ne znam mo da samo meni ovo smeta ali mi JAKO smeta i uni tava utisak o knjizi O staja im epitetima imam samo jednu stvar da re em al ona se ti e jo jednog ve eg problema Staja i epitet je pridev koji se stalno javlja uz odre enu imenicu u epskoj poeziji radi lak eg ubacivanja u deseterac Tako imamo u epskoj poeziji na primer crnog Arapina koji pu ta glas iz bijeloga grla i obra anje Vidosavi sa Vidosava moja vjerna ljubo iako doti na uop te nije verna E tako se i uz devoj ica u Bajci nad bajkama javlja slepa Dakle Senka je slepa devoj ica i ini se da Gaji ne propu ta priliku da nas podseti da je Senka slepa devoj ica Ne znam da li sam napomenula ali Senka je slepa devoj ica Drago mi je da smo to ra istili Slepa devoj ica A onda imamo slede i gaf na jednom mestu svi behu ve potpuno mokri i preni kao nikada do tada pa ak i Senka i Vuk koji su ovu trku iz svog polo aja na konjskim le ima vi e posmatrali nego to su u njoj u estvovali I pitam ja nedu ne moje sapatnike u itanju ove knjige ek a kako je Senka to posmatrala i dobijem odgovor Pa u ima ujte ja sam biologiju poodavno u ila al sve mi se ini da se u ima mo e slu ati a ne posmatrati ispravite me ako gre im Slepa devoj ica Jo jedna brljava je ve napomenuta a nadovezuje se na prethodni problem i iskoristi u ono to sam ve napisala ovek u paganskom dru tvu dva puta na istoj strani govori o bogu u jednini Mislim da u imati podosta toga da ka em o ovoj knjiziDa li je nasilno ubacivanje stihova ako bog da i sre a juna ka i Bo e mili uda velikoga vredno ru enja koherentnosti sveta ja ne znam al naginjem ka tome da nije Dakle da se razumemo ako u pri u zasnovanu na postojanju vi e bogova i njihovom delanju na ovom svetu ubacujemo narodnu knji evnost koja je puna elemenata hri anstva moramo biti pa ljivi i izmeniti hri ansku paradigmu shodno svetu u koji je postavljamo ao mi je ali to deluje kao jedina opcija alim se nije mi ao Sad prelistavam svoje bele ke po knjizi i zapade mi za oko jedan biser nasmejah se oa da podelim s vama U jednom trenutku Milo govori Troglav je Bala ko ima ak tri glave Ne znam ta da ka em na ovoZatim moram da se namr tim na ubacivanje engleskih govornih kli ea u knjigu na srpskom veliki zli vuk imali su da prihvate ono to e im bogovi servirati to ne ide ne ideNije da sam skroz izrekla sve to mislim o ovoj knjizi ali hajde da dodam jo jednu stvar pa da idem da se oporavljam od Gaji a uz Simeuna aka itajte Ko i a ljudi ovinizam Marena je manje vi e odvu ena da spava sa arkom uz komentar da te kaznim za ono od sino sic jej silovanje I ne pri ajte da je i ona jedva do ekala to da bi postala ve tica na in na koji je to opisano jasno govori da je arko tu inicijator i kraj pri e Uz to ne mogu da izbrojim mesta na kojima su mu karci opisani kao sna ni junaci delije silni a ene kao bespomo ne s l e p a d e v o j i c a za koju se do dve tre ine knjige i ne zna koliko je posebna niti se to uop te nagove tava ve je predstavljena kao teret velikom jakom arku Praljevi u pardon Perunovi u ali korisne jer imaju sise hehe Tako Marena nosi manje vi e d ak ali joj se kroz njega vide grudi bez zezanja Mu ki vla ni san mada ne mo e toliko da se zameri jer za ta drugo i slu i epska fantastikaJa izrekoh svoje mada ovo nije sve ali ne mogu vi e idem po jo nimulida Razlog zbog kog knjiga nije popila jednu zvezdicu je to to je radnja stvarno zanimljiva posebno Vukova deonica u drugom delu rekla bih originalna Gaji eva pri a malo kli e ali dobra svejedno Drugi deo u pro itati i verovatno mrzeti sebe zbog toga An Impolite Seduction (Countess Trilogy you ve been warned Ne znam odakle da po nem sa ovom knjigom Radnja je zanimljiva zamisao odli na stil jeziv a od izvr enja zamisli posebno to se ti e staja ih epiteta prebacivanja epske poezije u prozu i upravnog govora mi pripada muka Gaji na po etku govori o sedam godina provedenih u pisanju ove knjige Poveliki deo ovog vremena proveden je u prou avanju slovenske mitologije to se vidi i u knjizi i za to imam samo re i hvale To se mo e videti i po oceni koju sam dala upravo Slovenskoj mitologiji istog autora Postavljanje epske fantastike na na e podru je i uklju ivanje mitologije u nju je fenomenalna zamisao Ali ali ali imam ose aj da se Gaji nije toliko posetio drugom dominantnijem elementu svog romana to e re i narodnoj knji evnosti Ne znam da li je iko ovde toliki zalu enik za istu znam da su neki od vas sa mnom 2010 i 2011 slu ali ovaj predmet te se unapred izvinjavam to iznosim stvari koje ve znate ako ste ih zaboravili nema na emu Da krenem od stvari koja me je u vi e navrata naterala da ostavim knjigu i duvam u papirnu kesu pijem nimulid i nadam se boljem Ta stvar je skrnavljenje na eg epskog deseterca Verovatno ve ini italaca ovo ne smeta mo e biti da pravim frku oko malene stvari ali ovo je moj review Prvo u vreme radnje romana neodre eno ali svakako pre boja na Kosovu deseterac nije postojao ili se bar nije koristio Ve sam pisala o ovome u komentaru na O vukovima i senkama znam da se ponavljam ali nisam ja kriva to ljudi masovno nisu uli za bugar tice google that shit No to je donekle i razumljivo jer su desetera ke epske pesme mnogo bolje poznate da ne pri am o dostupnosti i popularnosti Stvar je u tome da su ljudi na eg govornog podru ja programirani da pamte uju razumeju govore iako nesvesno ba u desetercu Primer najpoznatija Andri eva dela Travni ka hronika Prokleta avlija i Na Drini uprija svakako Hajde da brojimo slogove i vo an dri na dri ni up ri ja i tako sva tri primera isto va i i za Me a Selimovi Dervi i smrt To je omogu ilo da se narodne pesme prenose s kolena na koleno da se pamte u ogromnom broju da ulaze u uvo iav taj d ez Gaji to razbija On namerno lomi ovaj stih bez povoda valjda modernizuju i izraz ne znam ta bi drugo moglo da bude a to i nije neki izgovor jer je govor junaka svejedno arhai an hello aorist my old friend Evo primera direkt iz knjige Sre emo se opet ludi arko Sre emo se a bolje da nismo Nisam li te lepo svetovao Gledaj arko da te tvoji putevi ne navedu ponovo na moje Vidim nisi poslu ao pa sad anji ta si posejao Da odradim malo versifikacije slogovi po re eni nim celinama idu ovako 10 10 10 21 8 10Ovo zbijanje i razbijanje me boli Ne radite mi ovo molim vas Ali ovo je jedan od primera a skoro svi junaci sem Vuka i Marene mo da i Senke im zinu rade potpuno istu stvar Ne znam mo da samo meni ovo smeta ali mi JAKO smeta i uni tava utisak o knjizi O staja im epitetima imam samo jednu stvar da re em al ona se ti e jo jednog ve eg problema Staja i epitet je pridev koji se stalno javlja uz odre enu imenicu u epskoj poeziji radi lak eg ubacivanja u deseterac Tako imamo u epskoj poeziji na primer crnog Arapina koji pu ta glas iz bijeloga grla i obra anje Vidosavi sa Vidosava moja vjerna ljubo iako doti na uop te nije verna E tako se i uz devoj ica u Bajci nad bajkama javlja slepa Dakle Senka je slepa devoj ica i ini se da Gaji ne propu ta priliku da nas podseti da je Senka slepa devoj ica Ne znam da li sam napomenula ali Senka je slepa devoj ica Drago mi je da smo to ra istili Slepa devoj ica A onda imamo slede i gaf na jednom mestu svi behu ve potpuno mokri i preni kao nikada do tada pa ak i Senka i Vuk koji su ovu trku iz svog polo aja na konjskim le ima vi e posmatrali nego to su u njoj u estvovali I pitam ja nedu ne moje sapatnike u itanju ove knjige ek a kako je Senka to posmatrala i dobijem odgovor Pa u ima ujte ja sam biologiju poodavno u ila al sve mi se ini da se u ima mo e slu ati a ne posmatrati ispravite me ako gre im Slepa devoj ica Jo jedna brljava je ve napomenuta a nadovezuje se na prethodni problem i iskoristi u ono to sam ve napisala ovek u paganskom dru tvu dva puta na istoj strani govori o bogu u jednini Mislim da u imati podosta toga da ka em o ovoj knjiziDa li je nasilno ubacivanje stihova ako bog da i sre a juna ka i Bo e mili uda velikoga vredno ru enja koherentnosti sveta ja ne znam al naginjem ka tome da nije Dakle da se razumemo ako u pri u zasnovanu na postojanju vi e bogova i njihovom delanju na ovom svetu ubacujemo narodnu knji evnost koja je puna elemenata hri anstva moramo biti pa ljivi i izmeniti hri ansku paradigmu shodno svetu u koji je postavljamo ao mi je ali to deluje kao jedina opcija alim se nije mi ao Sad prelistavam svoje bele ke po knjizi i zapade mi za oko jedan biser nasmejah se oa da podelim s vama U jednom trenutku Milo govori Troglav je Bala ko ima ak tri glave Ne znam ta da ka em na ovoZatim moram da se namr tim na ubacivanje engleskih govornih kli ea u knjigu na srpskom veliki zli vuk imali su da prihvate ono to e im bogovi servirati to ne ide ne ideNije da sam skroz izrekla sve to mislim o ovoj knjizi ali hajde da dodam jo jednu stvar pa da idem da se oporavljam od Gaji a uz Simeuna aka itajte Ko i a ljudi ovinizam Marena je manje vi e odvu ena da spava sa arkom uz komentar da te kaznim za ono od sino sic jej silovanje I ne pri ajte da je i ona jedva do ekala to da bi postala ve tica na in na koji je to opisano jasno govori da je arko tu inicijator i kraj pri e Uz to ne mogu da izbrojim mesta na kojima su mu karci opisani kao sna ni junaci delije silni a ene kao bespomo ne s l e p a d e v o j i c a za koju se do dve tre ine knjige i ne zna koliko je posebna niti se to uop te nagove tava ve je predstavljena kao teret velikom jakom arku Praljevi u pardon Perunovi u ali korisne jer imaju sise hehe Tako Marena nosi manje vi e d ak ali joj se kroz njega vide grudi bez zezanja Mu ki vla ni san mada ne mo e toliko da se zameri jer za ta drugo i slu i epska fantastikaJa izrekoh svoje mada ovo nije sve ali ne mogu vi e idem po jo nimulida Razlog zbog kog knjiga nije popila jednu zvezdicu je to to je radnja stvarno zanimljiva posebno Vukova deonica u drugom delu rekla bih originalna Gaji eva pri a malo kli e ali dobra svejedno Drugi deo u pro itati i verovatno mrzeti sebe zbog toga


10 thoughts on “Bajka nad bajkama Senka u tami

 1. says:

  Spoilers ahead you've been warned Ne znam odakle da počnem sa ovom knjigom Radnja je zanimljiva zamisao odlična stil jeziv a od izvršenja zamisli posebno što se tiče stajaćih epiteta prebacivanja epske poezije u prozu i upravnog govora mi pripada muka Gajić na početku govori o sedam godina provedenih u pisanju ove knjige Poveliki deo ovog vremena proveden je u proučavanju slovenske mitologije što se vidi i u knjizi i za to imam

 2. says:

  Čitajući Tešića počeo sam puno da razmišljam o Gajiču i ovoj knjizi i odlučio sam da joj promenim ocenu tako da se ova knjiga pridružuje elitnom društvu od samo par knjiga pet sa ovom kojima sam dao jednu zvedicu Planiram

 3. says:

  Što reče Željko Bebek Šta je meni ovo trebalo??Dajem dve zvezdice SAMO zbog ideje koja je odličnainače stil tok radnje

 4. says:

  Ne kapiram toliko negativne komentare Sta ste ocekivali Tolkina? Konacno neko sa ovih prostora da se bavi epskom fantastikom Knjiga je

 5. says:

  Maštovito i dobro zamišljeno ali nekako loše realizovano Neujednačenost pripovjedačkog jezika

 6. says:

  Žarko kao Kraljević Marko Knjiga je loše napisana možda prestrogo sudim iz mojeg ugla ako bi gledao na ovo kao na dečiju knjigu do 10 god onda bi možda bile i 4 zvezdice Ovako jedva dve Druga na sentimentalnost I zato što je domaći pisac Devojčica Senka sa grupom junaka iz epskih pesama pokušava da zaustavi hursko carstvo tursko da osvoji svet P S ipak jedna zvezdica bilo bi više nego pogrešno ostaviti dve

 7. says:

  Once upon a time samo pisana verzijaI srpskaSve u svemumoze da se citadrzi paznjukonstantno se nesto desavaNe mogu da kazem da jedva cekam nastavakali ako se pojavibice procitan svakakoMalo me blam sto znam za hrpu mitskih bicabogovanatprirodnih vrsta koje se pojavljuju po knjigamaa nisam imala pojma pre ove knjige ni za j

 8. says:

  Stvarno mi nisu jasni toliki negativni komentari meni se ova knjiga mnogo dopala Pisana je istim stilom kao i mnoge bajke znači donekle prostim jezikom i u tom pogledu je verodostojna svim bajkama koje su je prethodile Gajić koristi motive iz mnogih slovenskih bajki i mitologije pa se pritom u knjizi mogu prepoznati bajke kao št

 9. says:

  Zanimljiva prica o neobicnoj druzini u cijem centru je slepa devojcica Senka Lepo prikazano epsko vreme junastva i hurskog carstva Svidja mi se kako su izgradjeni likovi sa svojim osobinama i manama i sa zadovoljstvom cu da procitam nastavak koji ce nadam se uskoro izaci

 10. says:

  Бајка над бајкама је једна од звезда на небу наше епске фантастике које је сама по себи дело које много обећава Замишњена као триологија до сада има објављена горе поменут

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *